افراد

علی دیزانی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: dizani_a@hotmail.com

شماره تلفن: 02164543253

صفحه شخصي: http://sper.ir/fa/node/26

  • سوابق تحصیلی


1 - ایران, صنعتی شریف, مهندسی عمران, لیسانس, 1370

2 - ایران, حوزه علمیه قم, فقه و اصول, درس خارج, 1375