افراد

حسن خداوردیان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: verdian@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543260

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حوزه / دانشگاه

کشور

سال شروع

سال پایان

1

مقدمات حوزه

علوم اسلامی

حوزه علمیه تهران

ایران

1361

1364

2

سطح 1 و 2 و 3

فقه و اصول – فلسفه و کلام

حوزه علمیه قم

ایران

1364

1367

3

(سطح 4 حوزه) خارج فقه و اصول

فقه و اصول

فلسفه و عرفان

حوزه علمیه قم و تهران

ایران

1367

1379

4

کارشناسی ارشد

مدرسی معارف

دانشگاه قم

ایران

1373

1375