افراد

رضا حاجی ابراهیم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: Haji@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543250

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حوزه / دانشگاه

کشور

سال شروع

سال پایان

1

کارشناسی

مهندسی پتروشیمی

صنعتی اصفهان

ایران

1356

1365

2

کارشناسی ارشد

مهندسی هسته ای

صنعتی شریف

ایران

1366

1368

3

کارشناسی ارشد

فلسفه و کلام

دانشگاه قم

ایران

1373

1376

4

دکتری

فلسفه و کلام

دانشگاه تهران

ایران

1377

1383

5

خارج فقه و اصول

فقه، اصول و تفسیر

حوزه علمیه قم

ایران

1359

1385